You are here: Home » Công Nghệ » Điều khiển tấm đẩy trong quá trình ép phun

Điều khiển tấm đẩy trong quá trình ép phun

Gia tốc thêm cho một chốt đẩy:

Trong hệ thống đẩy có dùng thêm cơ cấu thanh răng bánh răng để gia tốc thêm cho chốt đẩy. Hệ thống đẩy có gia tốc sẽ giúp sản phẩm rời khuôn nhanh hơn.

Bộ gia tốc cho chốt đẩy.

Gia tốc thêm cho tấm đẩy trên (đẩy kép có gia tốc):

Tương tự như hệ thống đẩy có gia tốc cho một chốt đẩy, chỉ khác là hệ thống thanh răng bánh răng sẽ điều khi

 

 

 

Hình 3.118 – Bộ gia tốc thêm cho tấm đẩy trên.

 

Tấm đẩy có đòn bẩy :

Tấm đẩy được lắp thêm đòn bẩy để tăng chiều cao đẩy ở một phía giúp sản phẩm rơi ra khỏi khuôn một cách dễ dàng.

 


Đẩy kép:

Đối với những sản phẩm có hình dạng phức tạp, cần phải đẩy tuần tự thì ta dùng hệ thống đẩy kép. Hình – thể hiện một hệ thống đẩy kép dùng lò xo rất đơn giản.

 

Các giai đoạn đẩy trong hệ thông đẩy hai tầng dùng lò xo.

 

h

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *