You are here: Home » Công Nghệ » Hệ thống đẩy dùng tấm tháo trong khuôn ép phun

Hệ thống đẩy dùng tấm tháo trong khuôn ép phun

Tấm tháo dùng để tháo những sản phẩm dạng hình trụ tròn hay hình hộp chữ nhật có bề dày thành mỏng. Khuôn sử dụng hệ thống này, sản phẩm sẽ không có vết chốt đẩy nên luôn đảm bảo được tính thẩm mỹ.

Hệ thông đẩy dùng tấm tháo .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *