You are here: Home » Công Nghệ » Hệ thống đẩy dùng chốt đẩy trong khuôn ép phun

Hệ thống đẩy dùng chốt đẩy trong khuôn ép phun

Các chốt đẩy được gia công rất chính xác và được chọn theo tiêu chuẩn. Thông thường, các chốt đẩy chỉ được gia công chính xác ở phần dẫn hướng và được lắp theo hệ thống trục. Độ cứng của thân chốt khoảng 60 65Rc, độ cứng của đầu chất khoảng 30 – 35Rc.  c ^y

 

Một số loại chốt đẩy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *