You are here: Home » Công Nghệ » Hệ thống đẩy dùng khí nén trong khuôn ép phun

Hệ thống đẩy dùng khí nén trong khuôn ép phun

Đối với những sản phẩm như xô, chậu …V…V…có lòng khuôn sâu, khi sản phẩm nguội thì độ chân không trong lòng khuôn và lõi khuôn là rất lớn nên sản phẩm khó có thể thoát khuôn. Do đó, cần có một lực đẩy lớn và phân bố đều để đẩy sản phẩm thoát khuôn. Lời khuyên là ta nên dùng lực khí nén kết hợp với tấm tháo để đẩy sản phẩm.


 

Cấu tạo van khí.

Nếu cảm thấy rườm rà khi thiết kế thêm tấm tháo thì ta có thể bố trí hai dòng khí qua hai van khí trên cả hai tấm khuôn để đẩy sản phẩm.

 

Thổi khí trên cả hai tấm khuôn để đẩy sản phẩm.

Hai kiểu van khí thường dừng cho hệ thống thổi khí trong haỉ nửa khuôn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *