You are here: Home » Công Nghệ » Những điều cẩn lưu ý khi thiết kế khuôn cho sản phẩm có ren

Những điều cẩn lưu ý khi thiết kế khuôn cho sản phẩm có ren

  • Khi thiết kế ren nhựa lắp ráp với ren kim loại (thường thấy trong hệ thống ống nước), ta nên thiết kế dạng ren ngoài cho chi tiết bằng nhựa và ren trong cho chi tiết bằng kim loại để tránh ren kim loại làm hỏng ren nhựa.
Hình 4.5 – Thiết kế ren ngoài cho chi tiết nhựa.

 

 

 

  • Ren thiết kế cho sản phẩm nhựa đôi khi không theo một tiêu chuẩn nào để có thể dễ chế tạo khuôn hơn.

 

Ren phi tiêu chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.