You are here: Home » Công Nghệ » Phân loại miệng phun trong khuôn ép phun

Phân loại miệng phun trong khuôn ép phun

  1. Miệng phun cắt bằng tay:

Miệng phun cắt bằng tay là loại miệng phun dính theo sản phẩm sau khi ép phun. Ta dễ dàng nhận biết các sản phẩm nhựa có miệng phun cắt bằng tay qua vết cắt còn lại trên bề mặt của chúng. Do đó, với loại miệng phun này nên thiết kế kích thước nhỏ ở mức có thể để đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm.

Một vài lý do để dùng kiểu miệng phun cắt bằng tay :

  • Sản phẩm cần miệng phun lớn giúp điền đầy tốt.
  • Sản phẩm làm bằng vật liệu ít bị biến dạng.
  • Cần tiết diện rộng để có sự phân phối lưu lượng đóng thời, nhờ đó mà các phân tử sợi đạt được sự định hướng đặc trưng.
  1. Miệng phun tự cắt:

Miệng phun tự cắt là loại miệng phun tự rời sản phẩm sau khi khuôn mở. Điều này đạt được nhờ vào kết cấu khuôn (khuôn ba tấm) hoặc hệ thông đẩy cuống phun và sản phẩm.

Một số lý do để dùng miệng phun kiểu tự cắt:

  • Không phải thêm nguyên công cắt để hoàn thiện sản phẩm.
  • Tính thẩm mỹ của sản phẩm (sản phẩm sẽ có vết miệng phun rất nhỏ).
  • Giữ thời gian chu kỳ cần thiết hầu như không đổi qua tốt cả các lần phun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *