You are here: Home » Công Nghệ » Tìm hiểu về các loại miệng phun cắt bằng tay trong khuôn ép phun

Tìm hiểu về các loại miệng phun cắt bằng tay trong khuôn ép phun

  1. Miệng phun tiực tiếp (Sprue gate or direct gate):

Loại miệng phun trực tiếp thường dùng cho các khuôn có một lòng khuôn, nơi mà vật liệu được điền đầy vào khuôn một cách trực tiếp mà không qua hệ thông kênh dẫn. Chính vì không có hệ thống kênh dẫn nên việc mất áp trong quá trình điền đầy là rất bé. Tuy nhiên, nhược điểm của miệng phun loại này là để lại vết cắt lớn trên bề mặt sản phẩm. Sự co rút được quvết định bởi bề dày của sản phẩm và đường kính miệng phun. Điển hình là sự co rút của phần nhựa gần miệng phun sẽ nhỏ và tại miệng phun sẽ lớn. Điều này đưa đến hậu quả là ứng suất căng gần miệng phun lớn.

Hình 3.26 – Miệng phun trực tiếp và vết cắt mà nó để lại trên sản phẩm. Kích thước khuyên dùng cho thiết kế:

 

  1. Miệng phun kiểu bẵng (Tab gate)

Miệng phun kiểu băng thường dùng để làm giảm ứng suất trong lòng khuôn và ngăn ngừa lỗi tạo đuôi cho các chi tiết phẳng và mỏng, ứng suất sính ra trong lòng khuôn sẽ được tập trung ở băng, mà sẽ được cắt bỏ sau khi ép phun.

Miệng phun kiểu băng phù hợp dùng cho các loại nhựa PC, Acrylic, SAN, ABS…

Hình 3.28 – Miệng phun kiểu băng và vết cắt mà nó để lại trên sản phẩm. Kích thước khuyên dùng cho thiết kế:

 

  1. Miệng phun cạnh (Edge gate) Là loại miệng phun thông dụng, có thể dùng cho nhiều loại sản phẩm bỏỉ kết cấu rất đơn giản và không cần độ chính xác cao.

Miệng phun kiểu cạnh được đặt trên mặt phân khuôn và điền đầy lòng khuôn từ bên hông, trên hay dưới.

Hình 3.30 – Miệng phun kiểu cạnh và vết cắt mà nó để lại trên sản phẩm. Kích thước khuyên dùng cho thiết kế:

 

  1. Miệng phun kiểu gối (Overlap gate) ,Là loại miệng phun tương tự như miệng phun kiểu cạnh, chỉ khác nhau ở chỗ là mỉệng phun nằm lấp trên bề mặt sản phẩm.

Hình 3.32 – Miệng phun kiểu gối.

  1. Miệng phun kiểu quạt:

Mỉệng phun kiểu quạt thực chất cũng là miệng phun cạnh có bề rộng bị biến đổi. Miệng phun kiểu này tạo dòng chảy êm và cho phép đỉền đầy lòng khuôn một cách nhanh chóng nên rất phù hợp cho những sản phẩm lớn và dày. Thêm vào đó, miệng phun kiểu quạt cũng tạo ra dòng chảy lan toả nên gỉúp tránh được đường hàn ở nơi có bề dày mỏng trên sản phẩm.

 

Miệng phun kiểu quạt nên được làm côn ở cả bề rộng lẫn bề dày để có mặt cắt ngang không đổi. Điều này giúp đảm bảo :

+ Vận tốc chảy là hằng số.

+ Toàn bộ bề rộng được dùng cho lưu lượng.

+ Ắp suất là như nhau qua toàn bề rộng.

Kích thước khuyên dùng cho thiết kế:

 

Hình 3.34 – Kích thước cho thiết kế miệng phun kiểu quạt.

  1. Miệngphun kiểu đĩa (Dis gate or diaphragm gate):

Miệng phun kiểu đĩa thường dùng cho các chi tiết có dạng trụ rỗng mà có yêu câu cao về độ đóng tâm và không có đường hàn. Miệng phun kiểu này thực chất là miệng phun màng bao vòng quanh thành sản phẩm. Khi nhựa qua cuống phun, nhờ màng phun vòng quanh thành sản phẩm mà lòng khuôn được đỉền đầy một cách đóng đều.


 

 

Kích thước khuyên dùng cho thiết kế:

Hình 3.36 – Kích thước cho thiết kế miệng phun kiểu đĩa.

  1. Miệng phim liều vòng (Ring gate):

Miệng phun kiểu vòng thích hợp cho những sản phẩm có dạng trụ rỗng và giúp hạn chế vết hàn, kẹt khí trong quá trình điền đầy và giảm ứng suất tập trung quanh mỉệng phun. Có hai loại mỉêng phun kiểu vòng: kiểu vòng ngoài và kiểu vòng trong.


 

 

Hình 3.38 – a) Kích thước cho thiết kế miệng phun kiểu vòng ngoài.

  1. Kích thước cho thiết kế miệng phun kiểu vòng trong.
  2. Miệng phun kiểu nan hoa (Spoke gate or Spider gate):

Miệng phun kiểu nan hoa thường dùng cho sản phẩm có hình ống, dễ cắt bỏ và tiết kiệm vật liệu. Nhược điểm của loại miệng phun này là sản phẩm có thể bị nhiều đường hàn và không tròn hoàn toàn.

 

 

 

Kích thước khuyên dùng cho thiết kế: bề dày 0.8 – 4.8mm, bề rộng 1.6 – 6.4mm

  1. Miệng phun kiểu màng (Hash gate) . Miệng phun kiểu màng phù hợp cho sản phẩm lớn và phẳng (đặc biệt là sản phẩm làm bằng nhựa Acrylic) vì nó giúp giảm độ cong vênh cho sản phẩm nhờ sự phân bố nhựa đóng đều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *