You are here: Home » Công Nghệ » TÌm hiểu về Miệng phun tự cắt trong khuôn ép phun

TÌm hiểu về Miệng phun tự cắt trong khuôn ép phun

  1. Miện phun điểm (Point gate)

Miệng phun kiểu điểm thường được dùng trong khuôn 3 tấm có nhiều lòng khuôn hay có kích thước lòng khuôn lớn. Khi thiết kế miệng phun điểm, người ta thường dùng kênh dẫn dạng hình thang hay hình thang biến đổi để tiện việc gia công và lắp chốt kéo hệ thống kênh dẫn để miệng phun rời sản phẩm dễ dàng hơn. ưu đỉểm chính của miệng phun điểm là giúp bố trí nhiều miệng phun vào cùng một lòng khuôn khi lòng

khuôn có kích thước lớn. Điểu này giúp quá trình điền đầy đóng thời giữa cắc vùng khác nhau trên sản phẩm diễn ra nhanh chóng và tốt hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý khuôn có thể bị tăng nhiệt gây quá nhiệt đối với những vật liệu có cấu trúc sợi dài và độ nhớt thấp do miệng phun có kích thước nhỏ.

Hình 3.42 – Miệng phun điểm và vết cắt mà nó để lại trên sản phẩm. Kích thước khuyên dùng cho thiết kế:

  1. Miệng phun ngầm (Tunnel gate or submarine gate):

Miệng phu ngầm thường được dùng trong khuôn hai tấm có nhiều lòng khuôn. Khi thiết kế sản phẩm nhỏ và cần cắt keo mặt bên ta nên ngbĩ đến kiểu miệng phun này.

 

 

Miệng phun ngầm và vết cắt mà nó để lại trên sản phẩm. Có hai loại miệng phun ngầm : Miệng phun ngầm dạng thẳng và miệng phun ngầm dạng cong.

  • Miệng phun ngầm dạng thẳng :

 

 

Hình 3.48 – Kích thước cho thiết kết miệng phun ngầm hiệu chỉnh.

Quá trình cắt miệng phun ngầm dạng cong. Kích thước khuyên dùng cho thiết kế:
  • Miệng phun ngầm dạng cong :

 

Kích thước cho thiết kế miệng phun ngầm dạng cong.

  1. Miệng phun cứa kênh đẫn nóng .

Miệng phun loại này đã được tiên chuẩn hoá cùng vớỉ hệ thống kênh dẫn và cuống phun. Do đó, khi cần dùng ta chỉ vỉệc liên hệ với các nhà sần xuất và tiếp thu các lời khuyên từ họ để có được thiết kế thích hợp.

  • Kiểu không có van : miệng phun kiểu này sẽ bị ngắt khi khuôn mở ra vì nhựa ở miệng phun rất nóng. Sự định hình của sản phẩm được điều khiển bởi phần nhựa đông cứng gần miệng phun.

Miệng phun không có van.

  • Kiểu có van : trong kênh dẫn có thêm vào một chốt, chốt này có tác dụng như một van có thể đóng miệng phun ngay trước khi nhựa gần miệng phun đông đặc. Điều này cho phép tăng đường kính miệng phun lớn hơn và điều khiển quá trình đỉnh hình tốt hơn.

Hình 3.53 – Mỉệng phun kiểu có van.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *