You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Quy trình đúc mẫu chảy trong khuôn vỏ mỏng

Quy trình đúc mẫu chảy trong khuôn vỏ mỏng

  • Quy trình đúc mẫu chảy trong khuôn vỏ mỏng được thể hiện theo sơ đồ bên dưới.
  • Thực ra ta thấy chỉ có quá trình tạo khuôn để rót kim loại là khác với quá trình đã nêu ở trên, còn về nguyên lý đúc thì không có gì thay đổi. Trong công nghiệp, từ mẫu gốc người ta có thể không sử dụng khuôn lưu hóa cao su mà thay vào đó là các khuôn bằng kim loại hoặc nhựa để có thể sử dụng nhiều lần.

 

  • Một số hình minh họa cho quá trình tạo khuôn rót kim loại trong quá trình nêu trên:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *