You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa – Lỗ trên sản phẩm

Thiết kế hình học cho sản phẩm nhựa – Lỗ trên sản phẩm

Lỗ không thông :

Chiều sâu của lễ thường không vượt quá 3 lẫn đường kính lỗ. Đối với các lỗ có đường kính nhỏ hơn 5mm (xấp xỉ 3/16 inch) thì tỉ lệ này là 2. Đề dày của phần vật liệu dưới cùng nên lớn hơn 20% đường kính lỗ để loại trừ khuyết tật cho mặt đối diện.

 

Một thiết kết tốt là bề dày của thành lỗ luôn đóng đều và không có các góc sắc cạnh nơi mà có sự tập trung của ứng suất.

 

Các thông số thiet kê lộ không thông.

Lỗ thống suốt:

Các thông số thiết kế lỗ thông suốt.

Nên thiết kế để hướng của dòng chảy dọc xuống theo lỗ để tránh đường hàn.Nếu đường hàn ở mức không chấp nhận được thì ta không nên thiết kế lỗ mà sẽ khoan lỗ cho sản phẩm sau khỉ ép phun. Bên trong thành lỗ nên bống nhẩn để tăng khả năng điền đầy.

Khoảng cách giữa hai lỗ hoặc giữa các lẽ với mép ngoài của sản phẩm nên bằng haỉ lần bề dày hoặc hai lần kích thước lớn nhất được đo theo chu vi của lỗ. Kích thuổc thiết kế được chỉ ở hình 2.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *