You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_21:Tính toán thời gian làm nguội khuôn nhựa

Thiết kế khuôn nhựa Bài_21:Tính toán thời gian làm nguội khuôn nhựa

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-15

1/Tính toán thời gian làm nguội:

Thời gian làm nguội được hiểu là thời gian từ lúc khuôn bắt đầu chịu
tác động của áp xuất giữ khuôn cho đến trước khi mở khuôn ra. Thời gian
làm nguội có thể được xem như là một hàm số của: nhiệt độ khuôn, nhiệt độ
chảy dẻo, tính chất vật liệu đem phun ép, và chiều dày của sản phẩm.

– Thời gian làm nguội tối thiểu có thể được tính theo công thức sau:

+ Trường hợp đơn giản, tính thời gian làm nguội với độ dày
thành sản phẩm từ 1÷4 mm, nhiệt độ thành khuôn dưới 60ºC
có thể sử dụng công thức:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-16

Ví dụ:  T c =2.5x(1+2×2.5) = 15 (s),   sản phẩm dày 2.5 mm.

+ Trường hợp nhiệt độ thành khuôn cao hơn 60ºC thì thời gian
làm nguội cộng thêm khoảng 30%:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-17

Trong đó:

h: chiều dày sản phẩm (m)

α: độ khuếch tán nhiệt.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-18

+ Trường hợp tổng quát:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-19

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-20

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-21

2/Thời gian làm nguội của 1 số dạng chi tiết:

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-22

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-23

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *