You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_49: Sản phẩm nhựa bị sai lệch kích thước lắp ghép

Thiết kế khuôn nhựa Bài_49: Sản phẩm nhựa bị sai lệch kích thước lắp ghép

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-24

Trong quá trình gia công sản phẩm trên hệ thống máy ép phun, sản
phẩm có thể có những khuyết tật. Mỗi khuyết tật có thể có nhiều nguyên

nhân khác nhau. Do đó có nhiều hướng khắc phục. Dưới đây là những
hướng dẫn điều chỉnh chủ yếu cho quá trình công nghệ ép phun khi sản
phẩm có khuyết tật cho các loại nhựa nhiệt dẻo.

Sản phẩm bị sai lệch kích thước lắp ghép:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-44

a) Phân loại co ngót

– Độ co ngót trong chu kỳ ép.

– Độ ngót sau khi sản phẩm lấy ra khỏi khuôn.

– Độ ngót toàn bộ bằng tổng 2 loại co ngót trên.

b) Các biến số ảnh hưởng đến độ co ngót

– Bề dày thành sản phẩm tăng lên thì độ ngót cũng tăng lên.

– Bề dày ảnh hưởng rất lớn đến quá trình co ngót mà khó có thể
điều chỉnh được bằng các thông số máy khác.

– Ảnh hưởng của áp suất.

+ Thời gian duy trì áp càng dài, áp suất cực đại trong lòng
khuôn càng cao thì độ co ngót càng thấp, khối lượng sản
phẩm tăng lên.

+ Tuy nhiên, trong hầu hết các khuôn có áp suất thay đổi theo
chiều dài của dòng chảy nên độ co ngót tại các vị trí đó sẽ
khác nhau.

– Ảnh hưởng của nhiệt độ

+ Nhiệt độ của nhựa trong quá trình ép càng cao thì độ co ngót
càng cao vì vật liệu nén vào trong khuôn ít hơn do nhựa giãn
nở nhiều hơn.

+ Đối với nhựa bán kết tinh thì nhiệt độ khuôn có ảnh hưởng
đến độ co ngót vì ảnh hưởng đến thời gian làm nguội.

– Sự định hướng phân tử

+ Các phân tử định hướng là do ứng suất trượt, sau đó, được
giữ lại do kết hợp với quá trình làm nguội.

+ Các phân tử polymer có xu hướng trở lại trạng thái tự do khi
có điều kiện (nhiệt độ thường và không ở trong khuôn). Sự co
ngót theo dòng chảy sẽ lớn hơn theo định hướng.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *