You are here: Home » Công Nghệ » Thông số, kích thước của kênh dẫn trong việc thiết kế khuôn ép phun

Thông số, kích thước của kênh dẫn trong việc thiết kế khuôn ép phun

Việc tính toán để có được đường kính và chiều dài kênh dẫn hợp lý là rết quan trọng vì khi một kênh dẫn quá lớn hay quá dài sẽ làm cản trở dòng chảỵ và gây ra : mất áp tiên chính nó, tốn nhiều vật liệu và làm tăng thời gian chu kỳ. Do đó, ta nên thiết kế kênh dẫn nhỏ ở mức có thể để có thể lợi dụng nhiệt ma sát trên nó gia nhiệt cho nhựa lỏng giúp quá trình điền đầy lòng khuôn thuận lợi hơn và sản phẩm ít bị quá

Ta có thể dùng các đồ thị sau để xác định hai hệ số này :

 

 

 

Quan hệ gỉữa hệ số chiểu dài và chiểu dài kênh dẫn.

  • Kích thước kênh đẫn chính: mỗi lần rẽ nhánh thì đường kính kênh dẫn nhánh nên nhỏ hơn đường kính kênh dẫn chính một chút vì sẽ kinh tế hơn nếu ta dùng ít vật liệu. Công thúc tính đường kính kênh dẫn chính:
  • Đuôi nguội chậm trên kênh dẫn và cuống phun: để phần vật liệu ở chỗ rẽ nhánh không bị đông đặc sớm gây nghẽn dòng ta nên thiết kế thêm đuôi nguội chậm. Đuôi nguội chậm sẽ giúp cho quá trình điền đầy diễn ra nhanh và tốt hơn.

Ưu nhược điểm cửa các loại tiết diện ngang của kênh dẫn:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *