You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_59:Gia công các tấm khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_59:Gia công các tấm khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-24

a) Các tấm khuôn cơ bản trên bộ khuôn ép nhựa:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-79

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-80

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-81

b) Gia công các tấm khuôn:

1- Tấm kẹp trên:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-82

*Lỗ xỏ bulông:

1. Mục đích: Để xỏ bulông qua.

2. Yêu cầu:

– Dung sai vị trí lỗ: Cần chính xác hay độ đồng tấm với lỗ ren vỏ
tấm khuôn cái phải cao.

– Dung sai về kích thước đường kính: Không cần cao vì không
tham gia lắp ráp. Nhưng cần đảm bảo lớn hơn đường kính bulông , để dễ
dàng tháo lắp bulông.

– Ví dụ: Chọn bulông Ø10 (mm) chọn cấp chính xác của lỗ là 15
miền phân bố dung sai D > đường kính thực của lỗ từ 10.04 > 10.62 (mm).

3. Phương pháp gia công: Khoan.

 

 *Lỗ lắp vòng định vị:

1. Mục đích: Lắp vòng định vị.
2. Yêu cầu
– Dung sai vị trí lỗ: Độ đồng tấm lỗ bạc cuống phun cao.
– Dung sai về kích thước: Để khi lắp vòng định vị vào không quá chặt
hoặc quá lỏng. Và khi lắp phải đảm bảo độ dôi để vòng định vị được lắp vào
chắc chắn. Nhưng tránh độ dôi quá lớn làm hư vòng định vị.
– Ví dụ: Chọn vòng định vị Ø40 (mm) chọn cấp chính xác của lỗ là
cấp 5 miền phân bố dung sai P, suy ra đường kính thực của lỗ là 39.979 ÷
39.985 (mm)
– Phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh.

 *Lỗ lắp bạc cuống phun:

Tương tự như lỗ lắp vòng định vị.

*Yêu cầu đối với tấm kẹp trên:

– Đối với 2 mặt mặt trên và mặt đáy (mặt làm việc) đòi hỏi độ bóng
phải cao. Và độ song song của 2 mặt với nhau, độ song song của mặt
dưới và mặt trên của khuôn cái phải cao. Để lúc lắp ghép không bị hở.

– Phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh.

– Đối với 4 mặt bên không ảnh hưởng lắp ghép, nên độ bóng và độ
song song không cần cao.

– Phương pháp gia công: Phay thô.

 

2 – Vỏ khuôn cái:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-83

* Lỗ lắp bạc dẫn hướng:

1. Mục đích: Lắp bạc dẫn hướng.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí: Độ đồng tấm so với lỗ lắp chốt dẫn hướng cao.

– Dung sai kích thước: Cao để khi lắp bạc dẫn hướng vào không
quá chặt hoặc quá lỏng. Và khi lắp phải đảm bảo độ dôi để bạc dẫn
hướng được lắp vào chắc chắn. Nhưng tránh độ dôi quá lớn làm hư bạc
dẫn hướng.

– Ví dụ: Chọn bạc dẫn hướng Ø30 (mm) cấp chính xác 5 miền phân
bố dung sai P, suy ra kích thước thật của lỗ là 29.967 ÷ 29.978.

3. Phương pháp gia công: Khoan + doa.

* Lỗ ren lắp bulông:

1. Mục đích: lắp bulông để giữ tấm kẹp trên và tấm vỏ khuôn cái
lại với nhau

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí cao để khi lắp tấm kẹp với vỏ khuôn trên lại chính
xác, không bị lệch. Vít vặn vào dễ dàng.

– Dung sai đường kính tra theo tiêu chuẩn bảng ren.

– Ví dụ: M10 thì sẽ khoan Ø8.5 và dùng taro M10 bước ren 1.5.

3. Phương pháp gia công: Khoan mồi + khoan + taro.

* Đường dẫn nước làm nguội:

1. Mục đích: Dẫn dung dịch làm nguội.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí thấp.

– Dung sai đường kính thấp.

– Phương pháp gia công đặc biệt.

* Lỗ lắp bulông vòng (móc cẩu):

1. Mục đích: Lắp móc.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí thấp.

– Dung sai đường kính tra theo bảng tiêu chuẩn ren.

– Ví dụ: M16 thì khoan lỗ Ø14 bước ren 2. Dùng mũi taro M16.

3. Phương pháp gia công: Khoan + taro.

*Yêu cầu đối với tấm vỏ khuôn cái:

– Tương tự tấm kẹp trên. Nhưng độ bóng và độ song song của mặt
tiếp xúc với tấm vỏ khuôn đực phải rất cao. Để quá trình phun ép nhựa
không chảy ra ngoài.

– Phương pháp gia công mặt này là: Phay thô + phay tinh + mài +
đánh bóng.

– Còn các mặt khác tương tự như tấm kẹp trên.

 

3-Vỏ tấm khuôn đực:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-84

* Lỗ lắp trục dẫn hướng:

Tương tự lỗ lắp bạc dẫn hướng

*Lỗ lắp chốt hồi:

1. Mục đích: Xỏ chốt hồi xuyên qua.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí cao, độ đồng tấm cao.

– Dung sai kích thước thấp, độ bóng vừa phải, phải có độ hở để
chốt dễ di chuyển.

– Ví dụ: Chốt hồi Ø30 chọn cấp chính xác lỗ cấp 10 miền phân bố
D, suy ra kích thước thật của lỗ là 30.08 ÷ 30.18 mm.

3. Phương pháp gia công: Khoan + doa

* Đường dẫn nước làm nguội:

Tương tự lỗ đường dẫn nước ở tấm vỏ khuôn cái.

*Lỗ lắp ti đẩy:

1. Mục đích: Lắp ty đẩy đưa sản phẩm ra ngoài.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí chính xác cao, độ đồng tấm tốt.

– Dung sai kích thước cao, miền dung sai Js đảm bảo độ dôi và độ
hở. Vì nếu độ dôi quá lớn ty đẩy dễbị kẹt. Ngược lại, độ hở lớn nhựa sẽ
chạy ra ngoài.

– Ví dụ: Chọn ty đẩy Ø8 cấp chính xác 5 miền dung sai Js. Suy ra,
kích thước thật của lỗ ty đẩy từ 7.997 ÷ 8.003

3. Phương pháp gia công: Khoan mồi + khoan + doa.

*Lỗ ren lắp bulông: Tương tự trên tấm vỏ khuôn cái.

* Lỗ lắp bulông vòng (móc cẩu):Tương tự trên tấm vỏ khuôn cái

* Yêu cầu đối với vỏ khuôn đực: Tương tự vỏ khuôn cái.

 

4 – Gối đỡ:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-85

* Lỗ xỏ bulông:

1. Mục đích: Để xỏ bulông qua.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí lỗ: Cần chính xác hay độ đồng tấm với lỗ ren vỏ
tấm khuôn đực và tấm kẹp dưới phải cao.

– Dung sai về kích thước đường kính: Không cần cao vì không
tham gia lắp ráp. Nhưng cần đảm bảo lớn hơn đường kính bulông, để dễ
dàng tháo lắp bulông.

– Ví dụ: Chọn bulông Ø10 (mm) chọn cấp chính xác của lỗ là 15
miền phân bố dung sai D > đường kính thực của lỗ từ 10.04 ÷ 10.62 (mm).

3. Phương pháp gia công: Khoan.

*Yêu cầu đối với gối đỡ:

– Đối với 2 mặt tiếp xúc với vỏ khuôn đực và tấm kẹp dưới, đòi hỏi
độ song song phải cao, độ bóng tương đối tốt. Như vậy, khi lắp sẽ không
bị hở.

– Phương pháp gia công: Phay thô + tinh.

– Đối với 4 mặt xung quanh không sử dụng để lắp ráp nên độ song
song và độ bóng không cần cao.

– Phương pháp gia công: Phay thô.

5 – Tấm giữ:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-86

* Lỗ lắp chốt hồi:

1. Mục đích: Lắp và giữ chốt hồi.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí: Cao, độ đồng tấm với lỗ chốt hồi trên tấm vỏ
khuôn đực cao.

– Dung sai kích thước không cao, độ dôi vừa phải.

– Ví dụ: Chọn chốt hồi Ø30 có vai Ø40 chọn cấp chính xác cấp 10
miền phân bố N >đường kính thực của lỗ vai là 39.9 ÷ 40 đường kính lỗ
chốt là 29.916 ÷ 30.

3. Phương pháp gia công: Khoan.

* Lỗ ren lắp bulông:

1. Mục đích: Lắp bulông để giữ tấm giữ và tấm đẩy lại với nhau.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí cao để khi lắp tấm giữ và tấm đẩy lại chính xác,
không bị lệch. Vít vặn vào dễ dàng.

– Dung sai đường kính tra theo tiêu chuẩn bảng ren.

– Ví dụ: M10 thì sẽ khoan Ø8.5 và dùng taro M10 bước ren 1.5.

3. Phương pháp gia công: Khoan mồi + khoan + taro.

*Lỗ lắp ti đẩy

1. Mục đích: Lắp và giữ ty đẩy.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí: Cao, độ đồng tấm với lỗ ty đẩy trên tấm vỏ khuôn
đực cao.

– Dung sai kích thước không cao, độ dôi vừa phải.

– Ví dụ: Chọn chốt hồi Ø8 có vai Ø10 chọn cấp chính xác cấp 10
miền phân bố N > đường kính thực của lỗ vai là 9.93 ÷ 10 đường kính lỗ
chốt là 7.942 ÷ 8.

3. Phương pháp gia công: Khoan.

*Yêu cầu đối với tấm giữ:

– Yêu cầu về độ song song và độ bóng của mặt tiếp xúc với tấm đẩy
cao. Phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh.

– Đối với các mặt còn lại yêu cầu tương đối thấp. Phương pháp gia
công: Phay thô.

6 – Tấm đẩy:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-87

* Lỗ xỏ bulông

1. Mục đích: Để xỏ bulông qua.

2. Yêu cầu

– Dung sai vị trí lỗ: Cần chính xác hay độ đồng tấm với lỗ ren tấm
giữ phải cao.

– Dung sai về kích thước đường kính: Không cần cao vì không
tham gia lắp ráp. Nhưng cần đảm bảo lớn hơn đường kính bulông , để dễ
dàng tháo lắp bulông.

– Ví dụ: Chọn bulông Ø10 (mm) chọn cấp chính xác của lỗ là 15
miền phân bố dung sai D > đường kính thực của lỗ từ 10.04 ÷ 10.62 (mm).
3. Phương pháp gia công: Khoan.

* Yêu cầu đối với tấm giữ

– Yêu cầu về độ song song và độ bóng của mặt tiếp xúc với tấm giữ
cao. Phương pháp gia công: Phay thô + phay tinh.

– Đối với các mặt còn lại yêu cầu tương đối thấp. Phương pháp gia
công: Phay thô.

7 – Tấm kẹp dưới:

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-88

* Lỗ xỏ bulông: Tương tự lỗ xỏ bulông tấm kẹp trên.

* Lỗ Piston đẩy của máy ép xuyên qua: Dung sai tùy ý. Phương
pháp gia công: Phay.

* Yêu cầu với tấm kẹp dưới: Tương tự tấm kẹp trên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *