You are here: Home » Công Nghệ » Tìm hiểu về các loại tiết diện ngang của kênh dẫn nhựa trong khuôn ép phun

Tìm hiểu về các loại tiết diện ngang của kênh dẫn nhựa trong khuôn ép phun

Kênh dẫn có nhiều dạng mặt cắt ngang khác nhau nhưng phổ biến là các loại kênh dẫn có mặt cốt ngang hình tròn, hình thang hiệu chỉnh, hình thang, hình chữ nhật và hình bán nguyệt

.

Tiết diện ngang của một số loại kênh dẫn.

Tùy vào từng loại khuôn mà ta thiết kế tiết diện kênh dẫn cho phù hợp. Mặc dù loại kênh dẫn có tiết diện ngang hình tròn là tốt nhất nhưng giá thành gia công rất cao nên trên thực tế người ta hay dùng kênh dẫn có tiết diện ngang hình thang hiệu chỉnh hoặc hình thang vì giá thành thấp và dễ gia công.

Loại kênh dẫn có tiết diện ngang hình thang thường dùng trong khuôn 3 tấm vì ở loại khuôn này mặt phân khuôn sẽ dễ bị lệch nếu ta dừng kênh dẫn có tiết diện ngang hình tròn.

Hình 3.15 – Khó gia công kênh dẫn có tiết diện ngang hình tròn

 

Để so sánh các loại kênh dẫn người ta dùng chỉ số đường kính thủy lực và sự cản dòng (Hydraulic diameter and flow resistance). Khi đường kính càng lớn từ sự cản dòng càng bé. Ta có thể tính đường kính thuỷ lực dựa vào công thức sau:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *