You are here: Home » Khuôn đúc » Đúc áp lực » Tìm hiểu về đúc áp lực

Tìm hiểu về đúc áp lực

Khi hợp kim lỏng được điền đầy vào lòng khuôn dưới áp lực nhất định thì gọi là đúc áp lực. Tùy theo yêu cầu, áp lực có thể nhỏ bằng cách hút chân không lòng khuôn gọi là đúc áp lực thấp hoặc áp lực lớn tạo ra bởi píttông gọi là đúc áp lực cao.

ducapluc

 

Đúc áp lực có đặc điểm sau:

Ưu điểm

–     Đúc được vật đúc phức tạp, thành mỏng (1¸5mm) đúc được các loại lỗ có kích thước nhỏ.

–     Độ bóng và độ chính xác cao.

–     Cơ tính vật đúc cao nhờ mật độ vật đúc lớn.

–     Năng suất cao nhờ điền đầy nhanh và khả năng cơ khí hóa thuận lợi.

Nhược điểm

–     Không dùng được thao cát vì dòng chảy có áp lực. Do đó hình dạng lỗ hoặc mặt trong phải đơn giản.

–     Khuôn đúc áp lực chóng bị mài mòn do dòng chảy có áp lực của hợp kim ở nhiệt độ cao.

Trên hình 9.5 giới thiệu sơ đồ nguyên lý máy đúc áp lực kiểu píttông có buồng ép nguội.

Hợp kim lỏng đã định lượng cho vào khuôn ép (P2) – hình 9.5 – a.

Khi píttông ép (P1) thực hiện hành trình ép (Hình 9.5 – b), hợp kim lỏng T ép lên píttông (P2) đi xuống. Cửa (D) sẽ dẫn hợp kim lỏng qua rãnh dẫn vào lòng khuôn (4). Khuôn đúc gồm hai phần, phần tĩnh và phần động (F1, F2) có cơ cấu đóng mở. Vật đúc sau khi đông đặc được lấy ra theo phần động của khuôn. Lúc này píttông P2 thực hiện sự dịch chuyển ngược để lấy phần hợp kim thừa (5) khỏi miệng xilanh, vật đúc (O) được lấy ra nhờ phần động (V) (Hình 9.5 – c) và lại chuẩn bị cho hành trình ép tiếp theo.

Đây là hình ảnh một máy đúc áp lực

ducapluc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *