You are here: Home » Công Nghệ » Các chỉ tiết dùng trong hệ thống gia nhiệt cho khuôn ép phun

Các chỉ tiết dùng trong hệ thống gia nhiệt cho khuôn ép phun

Sử dụng Băng gỉa nhiệt để gia nhiệt cho khuôn ép phun:

Có haỉ loại băng gia nhiệt: một loại dùng trên máy ép phun và một loại dùng trên khuôn. Cả hai loại đều có thể cấp nhiệt đến 900°F » 482°c

+ Loại dùng trên máy ép phun : dùng để gia nhiệt cho khoang chứa liệu và vòi phun.

+ Loại dùng trên khuôn: dùng để gia nhiệt quanh bạc cuống phun để tránh sự đông đặc sớm của nhựa nóng bên trong nó.

Hình 3.96 – Các băng gia nhiệt trên máy ép phun và trên khuôn.

 

 

 

 

 

 

 

Các băng gia nhiệt.

Sử dụng Cartridge heater để gia nhiệt ccho khuôn ép phun:

Các cartridge heater dùng để tăng nhiệt ỡ một vùng nào đố trên khuôn, có thể là lòng khuôn hoặc lõi khuôn .. .Chúng thường được dùng để gia nhiệt cho khuôn ép nhựa nhiệt dẻo hay các khuôn có kênh dẫn nóng. Để gia nhiệt cho khuôn thì các cartridge heater được nói với một môđun điều khiển nhiệt.

Sử dụng Cặp nhiệt điện (Thermo-couple) để gia nhiệt cho khuôn ép phun:

Cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt các vùng quanh trục vít hay vòi phun và các tấm khuôn. Đôi khi một số loại băng gia nhiệt cũng sản có cặp nhiệt điện bên trong để việc lắp đặt thuận tiện hơn.

 

Cặp nhiệt điện.

Sử dụng Lớp cách nhiệt (insulator sheet) để gia nhiệt cho khuôn ép phun:

Lớp cách nhiệt thường được dùng trong khuôn cần nhiệt độ cao để ngăn sự mất nhiệt do sự truyền nhiệt giữa tấm kẹp và tấm có định hay giữa tấm di động và mặt đáy

của tấm đẩy.

 

Lớp cách nhiệt trên khuôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *