You are here: Home » Công Nghệ » Các chi tiết khuôn cần làm nguội trong quá trình ép phun

Các chi tiết khuôn cần làm nguội trong quá trình ép phun

  1. Làm nguội cho lõi khuôn và lòng khuôn (chầy khuôn và cói khuôn):

Trong quá trình ép phun, lõi khuôn và lòng khuôn luôn tiếp xúc trực tiếp với nhựa nóng. Do đó, nếu muốn sản phẩm nguội nhanh, thời gian làm nguội ngắn lại, giảm chu kỳ ép phun thì nhất thiết ta phải làm nguội chúng.


Làm nguội lòng khuôn.                                       Làm nguội lõi.

 

 

  1. a) – Làm nguội lõi khuôn và lòng khuôn bằng kênh làm nguội xoắn ốc kết hợp với vách làm nguội dạng tròn.
  2. – Làm nguội lõi khuôn và lòng khuôn bằng kênh làm nguội dạng xoấn ốc.
  3. Chốt (hay lõi khuôn có kích thước nhỏ)
  • Đối với những chốt quá nhỏ ta có thể dùng khí để làm nguội chốt hoặc dùng hẳn chốt làm bằng đóng hay đóng-beryllium (vì giải nhiệt tốt).

 

Làm nguội bàng khí.

  • Đối với những chốt lớn hơn (d > 40mm) ta có thể dùng ống dẫn nhiệt từ chốt xuống kênh làm nguội để giải nhiệt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.