You are here: Home » Công Nghệ » Các kiểu bố trí kênh làm nguội trong khuôn ép phun

Các kiểu bố trí kênh làm nguội trong khuôn ép phun

  1. Bố trí kênh làm nguội theo từng kênh riêng biệt :

  1. d) Lựa chọn các nút chỉnh dòng (Pressure plugs)cho bộ khuôn ép phun : dùng để khoá hoặc điều khiển dòng chảy của chất làm nguội trong kênh làm nguội theo ý muốn của ngườỉ thiết kế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *