You are here: Home » Công Nghệ » Các kiểu bố trí kênh làm nguội trong khuôn ép phunenh4

Các kiểu bố trí kênh làm nguội trong khuôn ép phunenh4

Một số loại nút chỉnh dòng.

 

 

 1. Lựa chọn nút và que làm chệch hướng dòng (Divertingplug and Rod):

 

Một loại nút và que làm chệch hướng dòng.

 

 

 1. c) Cascade water junction : dùng để làm nguội các lõi được cấy vào khuôn hoặc ở những vùng khó thiết kế kênh làm nguội.

Molded Part                           Molded Part

 

Một số loại Cascade water juntion.

 1. Vẩch tròn (Bubbler tube) là loại ống dùng để làm nguội những lõi nhô được cấy vào khuôn.

Molded Part

 

 

 

Một số loại vách tròn.

 1. Vắch phẳng hoặc vẩch xoắn (Baffle or Spiral baffle) .dùng để chia lỗ khoan làm nguội ra thành hai phần. Các vách phẳng sẽ giúp chất làm nguội chạy lên xuống bên trong các lỗ khoan và tạo ra dòng chảy rõi bên trong chúng để giúp quá trình làm nguội diễn ra nhanh hơn.

 

 

 1. Ống dẫn nhiệt (Thermalpin): dùng để làm nguội lõi cấy hoặc các lõi trược mặt bên

Làm nguội bằng ống dẫn nhiệt.

 1. Đầu nói chuyển tiếp (Elbow) .dùng để nói các đoạn gấp khúc của kênh làm nguội.

Các đoạn gấp khúc của kênh làm nguội dùng đầu nói chuyển tiếp.

 

 •  

  Một số loại đầu nối.

  1. Ống phân phối chết làm nguội

  ống phân phối được lắp trên khuôn.

  • Đầu nói (Connector) .dùng kết nói ống dẫn chất làm nguội với kênh làm nguội.

  Một loại ống phân phối có đóng hổ đo áp.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *