You are here: Home » Công Nghệ » Chọn loại khuôn ba tấm cho công việc thiết kế khuôn ép phun

Chọn loại khuôn ba tấm cho công việc thiết kế khuôn ép phun

So với khuôn hai tấm thì hệ thống kênh dẫn của khuôn ba tấm được đặt trên tấm thứ hai song song với mặt phân khuôn chính. Chính nhờ tấm thứ hai này mà kênh dẫn và cuống phun có thể được rờỉ ra khôỉ sản phẩm khi khuôn mở (tự cắt đuôi keo).


Khuôn ba tấm được dùng khi mà toàn bộ hệ thống kênh dẫn không thể bố trí trên cùng một mặt phẳng như ở khuôn hai tấm. Điêu này có thể là do :

+ Khuôn có nhiều lòng khuôn.

+ Khuôn có một lòng khuôn nhưng phức tạp nên cần hơn một vị trí phun nhựa.

+ Khó khăn trong việc chọn ra một vị trí phun thích hợp khác.

+ Vì phải cân bằng dòng nhựa giữa các kênh dẫn với nhau nên buộc phải thiết kế kênh dẫn không nằm trên mặt phân khuôn.

Điểm đặc trưng của khuôn ba tấm là tự cắt đuôi keo.

 

  • Ưu điểm:

+ Giá thành thấp hơn so với khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng.

+ ít bị hỏng hóc hơn khuôn có kênh dẫn nóng.

+ Có thể phù hợp với những vật liệu chịu nhiệt kém.

  • Nhược điểm:

+ Chu kỳ ép phun tăng do hành trình của dòng nhựa để đến được lòng khuôn

dài.

+ Lãng phí nhiều vật liệu.

+ Cần áp suất phun lớn để điền đầy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *