You are here: Home » Công Nghệ » Hệ thống đẩy đặc biệt trong khuôn ép phun – Hệ thống đẩy kênh dẫn trong khuôn 3 tấm

Hệ thống đẩy đặc biệt trong khuôn ép phun – Hệ thống đẩy kênh dẫn trong khuôn 3 tấm

Cơ cấu hoạt động nhờ hệ thống điều khiển bằng khí nén giúp đưa kênh dẫn rơi ra khỏi khuôn một cách dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *