You are here: Home » Khuôn nhựa » Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Sư tao đuôi

Khuyết tật trên sản phẩm đúc – Sư tao đuôi

Sự tạo đuôi xảy ra khi nhựa lỏng được phun với tốc độ cao qua những vùng bị giới hạn như: vòi phun, kênh dẫn, miệng phun vào những vùng rộng hơn (lòng khuôn).

Nguyên nhân:

+ Tốc độ ram lớn.

+ Vị trí miệng phun không tốt.

+ Kênh dẫn nống không thích hợp.

Cách khắc phục :

Trên khuôn:

+ Dùng miệng phun kiểu gối hoặc ngầm để dòng chảy nhựa tỏa ra khắp lòng khuôn.

 

+ Dùng miệng phun kiểu băng hoặc kiểu quạt để có dòng chảy êm rẽ ra khắp lòng khuôn. Cách này giúp giảm ứng suất trượt.

 

Máy ép phun :

+ Nên điều chỉnh tốc độ ram theo biểu đồ sau :

 

Time (or Stroke%)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *