You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_19: Các chi tiết sử dụng trong hệ thống làm nguội

Thiết kế khuôn nhựa Bài_19: Các chi tiết sử dụng trong hệ thống làm nguội

thiet-ke-khuon-ep-nhua2-98

Các chi tiết sử dụng trong hệ thống làm nguội:

a) Các nút chỉnh dòng (pressure plugs):

Dùng để khóa hoặc điều khiển dòng chảy của chất làm nguội trong
kênh làm nguội theo ý muốn của người thiết kế.thiet-ke-khuon-ep-nhua2-99

b) Nút và que làm chệch hướng dòng (diverting plug and rod):

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-00

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-01

c) Cascade water junction:

Dùng để làm nguội các lõi được cấy vào khuôn hoặc ở những vùng
khó thiết kế kênh làm nguội.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-02

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-03

d) Vách tròn (bubbler tube):

Là loại ống dùng để làm nguội những lõi nhỏ được cấy vào khuôn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-04

e) Vách phẳng hoặc vách xoắn (baffle or spiral baffle):

Dùng để chia lỗ khoan làm nguội thành hai phần. Các vách phẳng sẽ
giúp chất làm nguội chạy lên xuống bên trong các lỗ khoan và tạo ra dòng
chảy rối bên trong để giúp quá trình làm nguội diễn ra nhanh hơn.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-05

f) Ống dẫn nhiệt (thermal pin):

Dùng để làm nguội lõi cấy hoặc các lõi trượt trên mặt bên

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-06

g) Đầu nối chuyển tiếp (elbow):

Dùng để nối các đoạn gấp khúc của kênh làm nguội.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-07

h) Đầu nối (connector):

Dùng để kết nối ống dẫn chất làm nguội với kênh làm nguội.

thiet-ke-khuon-ep-nhua3-08

i) Ống phân phối chất làm nguội:

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *