You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_62:Ứng dụng Creo Parametric gia công khuôn

Thiết kế khuôn nhựa Bài_62:Ứng dụng Creo Parametric gia công khuôn

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-00

Ứng dụng Creo Parametric gia công khuôn:

a) Giới thiệu:

Điểm mạnh của phần mềm Creo Parametric là xử lí mọi khía cạnh
của sản phẩm từ việc phát triển ý tưởng đến thành phẩm cuối cùng trong
cùng một môi trường làm việc, điều này giúp tiết kiệm nhiều thời gian.
Tất cả các dữ liệu có liên kết với nhau, sẽ tự động cập nhật nếu có sự
thay đổi.

NC Assembly là một module rất mạnh của Creo Parametric có thể
tạo và mô phỏng quá trình gia công cho phương pháp gia công:

– Phay 2÷5 trục.

– Tiện 2÷4 trục.

– Wire EDM.

Trong lĩnh vực gia công khuôn mẫu sử dụng công nghệ phay là chủ
yếu.

b) Các bước thực hiện:

Để phần mềm tự động tạo quỹ đạo chạy dao (Tool path) là cơ sở
cho việc mô phỏng, tạo chương trình NC thì cần phải thực hiện những
bước cơ bản sau:

– Chi tiết tham chiếu (chi tiết cần gia công).

– Tạo phôi.

– Chọn máy gia công.

– Chuẩn máy (Machine zero).

– Khai báo dụng cụ cắt.

– Chu trình gia công (Tạo ra đường chạy dao cần thiết, bao gồm:
chuyển động cắt vật liệu và chuyển động vào dao, ra dao, chuyển dao).
Để tạo một chu trình phay, cần phải xác định Mill Geometry muốn
gia công. Module NC Assembly trong Manufacturing cung cấp vài công
cụ để xác định Mill Geometry được tham chiếu trong những chu trình
NC khác nhau, bao gồm:

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-01

Các chu trình gia công điển hình của công nghệ phay:

– Roughing: phay thô.

– Face: mặt phẳng.

– Re-rough: phay bán tinh.

– Profile Milling: phay những mặt đứng hoặc nghiêng.

– Surface Milling: phay mặt phẳng hoặc nghiêng, bề mặt cong.

– Corner Finishing: phay vét tinh góc.

– Trajectory Milling: phay theo quỹ đạo xác định.

– Holemaking Cycles: nhóm chu trình gia công lỗ.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-02

c) Ví dụ chu trình gia công cụ thể:

Bước 1: Khởi động module NC Assembly và đưa chi tiết vào môi
trường làm việc.

– Thực hiện: File > New > Manufacturing > NC Assembly.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-03

– Thực hiện: Reference Model > Chọn chi tiết > Lắp bằng ràng
buộc Defaut.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-04

Bước 2: Tạo phôi tự động. Thực hiện: Workpice > Automatic
Workpice.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-05

Bước 3: Tạo gốc tọa độ để chọn làm chuẩn gia công.

Tùy chọn trong bảng Coordinate
System để có hệ tọa độ đúng như các
trục trong máy phay.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-06

Hình 5.4.3.5. Gốc tọa độ để làm chuẩn gia công

Bước 4: Chọn máy gia công. Thực hiện: Workcenter > Mill.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-07

Bước 5: Khai báo dao cắt. Thực hiện: Machine Tool Setup > Tool
Manager.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-08

Bước 6: Chuẩn bị chu trình (gồm chọn chuẩn máy và mặt phẳng an
toàn). Thực hiện: Operation > Ok.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-09

Bước 7: Tạo Mill Geometry bằng lệnh Mill Window. Thực hiện:
Mill Window > Silhouelte type window > Chọn mặt phẳng chiếu bóng.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-10

Bước 8: Tạo chu trình phay Roughing. Thực hiện: Mill > Roughing
> Chọn Mill Geometry vừa tạo ở bước trên > Điền những thông số gia
công cần thiết vào bảng Parameters.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-11

Bước 9: Mô phỏng chuyển động chạy dao. Thực hiện: trên cây lệnh
click chuột phải vào chu trình Roughing, chọn Play Path.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-12

Bước 10: Xuất chương trình NC. Thực hiện: Chọn chu trình > Pay
Path > File > Save as MCD > output > chọn Post Processer.
Vào thư mục làm việc mở file
*.tap, đó chính là chương trình
NC mà phần mềm tự động tạo ra.

thiet-ke-khuon-ep-nhua5-13

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.