You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế khuôn – Thiết kế Hệ thống hồi dùng chốt hồi

Thiết kế khuôn – Thiết kế Hệ thống hồi dùng chốt hồi

Chốt hồi có lò xo : đôi khi đối với những khuôn nhỏ và đơn giản ta không dùng đến lò xo.

Chốt hồi tiêu chuẩn :

 

Nguyên lý hoạt động

 

Chốt hồi tiêu chuẩn trên khuôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *