You are here: Home » Công Nghệ » Các cách bố trí lòng khuôn trong việc thiết kế khuôn ép phun

Các cách bố trí lòng khuôn trong việc thiết kế khuôn ép phun

Trên thực tế, ngườỉ ta thường bố trí lòng khuôn theo kinh nghiệm mà không có bất kỳ sự tính toán hay mô phỏng nào. Nhưng nếu làm như vậy đôi khi ta gặp phải một số lỗi trên sản phẩm, đặc biệt đối với những khuôn có những lòng khuôn khác nhau trên cùng một khuôn và khi ấy ta phải sửa lại khuôn (điều này r ất mất công và tốn kém thời gian và tiền bạc). Do đó để tránh việc này khuôn thường gặp xảy ra ta nên mô phỏng quá trình điền đầy của từng lòng khuôn mà không có hệ thống kênh dẫn để biết chúng được điền đầy như thế nào. Khi ấy ta sẽ thiết kế hệ thống kênh dẫn để tạo sự cân bằng dòng cho từng lòng khuôn.

Khi bố trí số lòng khuôn, ta nên bố trí các lòng khuôn theo các sơ đồ sau :

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểu bố trí lòng khuôn dạng tròn và dạng thẳng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *