You are here: Home » Khuôn nhựa » Chu kỳ ép phun và các giai đoạn trong chu kỳ

Chu kỳ ép phun và các giai đoạn trong chu kỳ

Chu kỳ ép phun gồm bốn giai đoạn:

  1. Giai đoạn kẹp ( Clamping phase): khuôn được đóng lại.
  2. Giai đoạn phun (Injection phase): nhựa điền đẫy vào khuôn.
  3. Giai đoạn làm nguội (Cooling phase): nhựa được làm đặc lại trong khuôn.
  4. Giai đoạn đẩy (Ejector phase): đẩy sản phẩm nhựa ra khỏi khuôn

Hình 5.25 – Chu kỳ ép phun.

Giai đoạn kẹp trong chu kỳ ép phun:

 

Lúc đầu cụm lòm đống khuôn lại rất nhanh nhưng sau đố chậm dần cho đến khi khuôn đóng hoàn toàn (không xảy ra tiếng động lổn). Một khi khuôn đã đống cũng là lức ắp lực kìm rất lớn được tạo ra để chếng lại áp cao từ dòng nhựa bắn vào khuôn. Điều này rất quan trọng vì nếu lực kìm không chống lại nổi áp lực phun thì khuôn sẽ bị hư hại và sản phẩm nếu có ép phun được đi nữa thì cũng gặp nhiều khuyết tật (xem các khuyết tật sản phẩm d chương 6).

 

► : chỉ hướng chuyển động.

 

Giai đoạn phun trong chu kỳ ép phun:

Trong suốt giai đoạn này xảy ra 3 quá trình. Đầu tiên, nhựa nóng chảy được phun vào khuôn rất nhanh do trục vít tiến về phía trước. Một khi các lòng khuôn gần như được điền đầy (điền đầy khoảng 95% lòng khuôn) thì quá tình định hình sản phẩm diễn ra do lòng khuôn có nhiệt độ thấp hơn. Nhựa nóng sẽ nguội dần và xảy ra hiện tượng co rút. Do đó, một lượng nhựa nữa (khoảng 5%) sẽ tiếp tục được phun vào để bù trừ vào sự co rút cho đến khi miệng phun bị đặc cứng lại. Ta gọi đây là quá trình giữ hay quá trình kìm. Quá trình này giúp ngăn dòng chảy ngược của nhựa qua miệng phun.

 

 

Giai đoạn làm nguộỉ trong chu kỳ ép phun:

Giai đoạn này bắt đầu ngây sau khỉ quá trình giữ kết thức. Khuôn vân được đống và nhựa nống trong lòng khuôn được làm nguội cho đến khi đủ độ cứng để có thể được đẩy rồi khỏi khuôn. Trong suốt giai đoạn này trục vít vẫn quay và lùi dần lại để chuẩn cho lần phun kế tiếp. Thời gian tiêu tốn trong giai đoạn này phụ thuộc vào loại vật liệu nhựa mà ta ép.

Hình 5.28 – Giai đoạn làm nguội khuôn.

Giai đoạn đẩy trong chu kỳ ép phun :

Đây là giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ ép phun. Trong giai đoạn này cụm kìm làm chức năng mở khuôn ra một cách nhanh chống và an toàn Lức đầu, cụm kìm mỡ khuôn một cách chậm chạp và sau đố là nhanh dần cho đến gần cuối hành trình thì nó chuyển động chạm lại để tránh va đập mạnh. Khỉ khuôn mở ra

thì tấm đẩy của khuôn bị cần đẩy của máy đẩy về phía trước để lói sản phẩm ra khỏi khuôn. Một khi sản phẩm rời khỏi khuôn thì cần đẩy sẽ hồi về để sấn sàng cho một chu kỳ ép phun kế tiếp.

—— >: chỉ chiều chuyển động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *