You are here: Home » Đồ Gá » Đồ Gá Bài_5: Khái niệm và ý nghĩa của kẹp chặt chi tiết gia công

Đồ Gá Bài_5: Khái niệm và ý nghĩa của kẹp chặt chi tiết gia công

do-ga-5.1

1.  Khái niệm:

Trong quá trình gia công do lác dụng của lực cắt gọt hoặc do trọng lượng bản thân chi tiết có thể gây thay đổi vị trí, vì vậy ta phải dùng các cơ cấu kẹp chặt tạo lực để kẹp chặt chi tiết gia công.

2.Định nghĩa:

Những cơ cấu trong đồ gá được dùng để triệt tiêu sự xê dịch của chi tiết gia công do lực cắt hoặc do rung dộng, trọng lượng bản thân của chi tiết gây ra đều gọi là chi tiết kẹp chặt. Kẹp chặt chi tiết gia công là giữ chặt vị trí của chi tiết đã được định vị so với dao cắt.

Định vị là xác định vị trí của chi tiết gia công với dao cắt. Còn kẹp chặt là dùng lực giữ cho chi tiết đó đúng ở vị trí đã được định vị.

3. Ý nghĩa của kẹp chặt chi tiết gia công:

–     Cơ cấu kẹp chặt tốt hay xấu đều ảnh hưởng đến thời gian gia công, đặc biệt là ảnh hưởng đến nhân công và độ chính xác của chi tiết gia công.

Kẹp chặt cần phải được cơ khí hoá và tự động hoá nhằm rút ngắn thời gian phụ, thao tác thuận tiện và giảm sức lao động của công nhân. Khi thiết kế cơ cấu kẹp chặt phải đúng phương, chiều, trị số, điểm đặt của lực kẹp, chú ý đến tính tự hãm và kết cấu của cơ cấu kẹp chặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *