You are here: Home » Công Nghệ » Cách thúc tính giá thành một bộ khuôn ép phun

Cách thúc tính giá thành một bộ khuôn ép phun

Sau khi chọn được loại khuôn cho thiết kế, điều quan trọng là người thiết kế phải đưa ra một giá khuôn phù hợp cho khách hàng. Thông thường giá khuôn được tính bởi người thiết kế hay người chuyên báo giá của bộ phận kinh doanh. Khi báo giá, người báo giá thường dựa vào kinh nghiệm và giá của các loại khuôn đã được thiết kế trước đó. Ngoài ra, người báo giá cũng có thể dựa vào tính phức tạp hay tính mới lạ của sản phẩm để báo giá. Mục đích cuối cùng của việc báo giá là đưa ra một giá hợp lý và có tính cạnh tranh trên thị trường. Do đó, người báo giá và người thiết kế cần phải hiểu rõ loại khuôn sẽ được làm và họ phải thực sự “ ăn khớp” với nhau để tránh trường hợp báo giá quá cao hay quá thấp. Tuy nhiên, có một số khách hàng đã tính sơ bộ giá khuôn trước khi họ đặt hàng vì thế giá khuôn cũng có thể được định ngay thời điểm đặt hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *