You are here: Home » Uncategorized » Khuôn nhựa hai tấm có kênh dẫn nguội

Khuôn nhựa hai tấm có kênh dẫn nguội

Khuôn nhựa hai tâm có kênh dẫn nguội là loại khuôn phổ biến nhất. So với khuôn ba tấm thì khuôn hai tấm đơn giãn rẽ hơn và chu kỳ ép phun ngắn hơn.

+ Đối với khuôn nhựa hai tấm có một lòng khuôn thì khuông cần thiết dến kênh dẫn nhựa mà nhựa sẽ điền trực tiếp vào long khuôn thông qua bạc cuống phun.

+ Đối với khuôn hai tấm có nhiều lòng khuôn thì ta cần phải quan tâm đến việc thiết kế kênh dẫn và miệng phun sao cho nhựa có thề điền đầy đủ các lòng khuôn cùng lúc ( vần đề cần  bằng dòng chảy). Trước khi bắt đầu thiết kế với loại này ta nên dùng mẫu để phân tích thử trên phần mềm để tìm ra vị trì đặt miệng phun thích hợp nhất. Khi xét thấy vị trí các miệng phun có thể đặt thẳng hàng với các lòng khuôn thì việc dùng khuôn hai tấm là thích hợp.

khuongnhua2  khuonnhua3

 

Vì vấn đề cân bằng dòng và đòi hỏi các miệng phun phải được bố trí thẳng hàng với các lòng khuôn mà việc thiết kế khuôn nhựa hai tấm có nhiều hạn chế đối với một số sản phẩm nhựa nhất định. Do đó để khắc phục nhược điểm này người ta dùng khuôn ba tấm hoặc khuôn hai tấm có kênh dẫn nóng

khuonnhua4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *